• Reception of new visitors

    leeg leslokaal Bu dijital platformu, çok büyük sɪnɪrsɪz bir okul ve sayɪsɪz sɪnɪf olarak düşünün. Sɪnɪf tahtasɪ temɪzlenmiş ve en yeni ders mufredatɪ hazɪrlanmɪştɪr.

    Bu büyük ve sɪnɪrsɪz okul binasɪnɪ, ders vermeniz için sizlerin hizmetine sunuyoruz. Sizlere derslerin etkileyici ve sɪkɪcɪ olmamasɪnda yardɪmcɪ olur oĝrencilere ders çalɪşmada rehberlik yaparɪz. Teknolojik sorunlar? Orda da sizlere çozumde yardɪmcɪ oluyoruz.

    BIZ KIMIZ VE NE YAPIYORUZ?